No5389模特陆萱萱浴缸场景性感黑色情趣服饰秀完美身材惹火诱惑写真64P陆萱萱秀人网

No5389模特陆萱萱浴缸场景性感黑色情趣服饰秀完美身材惹火诱惑写真64P陆萱萱秀人网

又以异功散加当归,并六味地黄丸,又月余而愈。眉红亦不可治,可治者用全蝎散、钩藤散等类治之。

然五行之中,惟肾水一脏,母盛而反受邪,何则?紧数乃惊风为患,四肢掣颤。

若咽喉音声如故,而舌不能转运言语,则为舌喑,此乃风冷之邪,客于脾之络,或中于舌下廉泉穴所致也。印堂∶青黑主腹痛夜啼,此脾气虚寒也,脾为至阴,故夜间腹痛而啼,用钩藤饮。

印堂∶青黑主腹痛夜啼,此脾气虚寒也,脾为至阴,故夜间腹痛而啼,用钩藤饮。 用异功散加柴胡、山栀。

又有湿气、毒瓦斯、伤寒后、泻痢后、气血虚者之五肿。脑疳,亦用地黄丸。

仍行消导,昏愦发搐,余用异功散加木香治之,渐愈。脾土不能培肝木者,用六君、柴胡、钩藤钩。

Leave a Reply