Rosimm第2836期粉色睡裙美女居家私房无内真空激凸半脱内裤撩人诱惑54PROSI写真

Rosimm第2836期粉色睡裙美女居家私房无内真空激凸半脱内裤撩人诱惑54PROSI写真

胃虚停痰而呕者,托里清中汤。若发热脉大者,多不治。

 若因脾虚不能生血者,则用六君子汤之类,忌用前药。不信,反用火针败毒,破而出水。

后复发,为母食膏粱,用清胃散,及敷前药而愈。若误服克伐之药,而致发热恶寒者,肺气伤也,用四君、桔梗、柴胡。

一小儿惊悸,睡卧不安,发热饮冷。饵凉药,宜用滋补血气壮脾之药,不宜清凉宣利之剂,里寒则毒气不能攻出。

窃谓前症若寒热作渴,小柴胡加生地黄。 自汗烦渴者,化汤。

肿痛甚者,邪在经络也,宜和解之。后因劳心发热如炙,用四君、参、、炮姜而痊。

Leave a Reply