Το φιλί της ζωής.


Copyright van Breest Smallenburg 2011

Ακόμα φαίνεσαι αμυδρά
Ακόμα φέγγει η ομορφιά σου
Προφταίνεις γρήγορα να βγεις
Ακόμα ακούγεται η καρδιά σου.

Με κάθε χτύπο απομακρύνεσαι
με κάθε ανάσα αποβυθίζεσαι.
Πιάσου τώρα.
Που η αγάπη μου αντέχει ακόμα να τραβήξει
που η αλήθεια μου αντέχει ακόμα να χαρίσει
το φιλί της ζωής.

Advertisements
This entry was posted in miscellaneous and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s