HuaYan花の颜Vol002黄歆苑写真套图39P黄歆苑花の颜

HuaYan花の颜Vol002黄歆苑写真套图39P黄歆苑花の颜

盖养性者,时则治未病之病,其义也。按《洪范》五行,火曰炎上,水曰润下。

崔禹云∶味咸,小温,滑中,多食之伤人性命。又云∶食苏,勿饮生水,即生长虫。

用此辩之,亦易详明,大抵皆痰火所致。《膳夫经》云∶食之益人者也。

内容:《玉房秘诀》云∶冲阳子曰∶非徒阳可养也,阴亦宜然。又云∶女子阴男形,随月死生,阴雄之类,害男尤剧。

 今愚夫以椒梨木冲气热食之,反成嗽,不可拔救也。《朱思简食经》云∶七月不得食落地果子及生麦。

其子调中益肝气。崔禹云∶味甘,小冷,主风热、烦心,驻面色,理腰脚痿弱,凡鹰类甚多,大曰鸿,小曰鹰。

Leave a Reply