Ugirls尤果网U392嫩模王翊涵户外白色蕾丝连体吊带衫半露豪乳惹火诱惑写真65P翊涵尤果网

Ugirls尤果网U392嫩模王翊涵户外白色蕾丝连体吊带衫半露豪乳惹火诱惑写真65P翊涵尤果网

如此之人,定见头眩心惕,饮食减少,四肢无力,脉必两寸旺,而两尺弱甚,浮于上而不潜于下,其下之物,必清淡而冷,不臭不粘。学者苟知精气为饮食之本,从精气上消息不食之故,便合钦安之法,而得不食之源,于治胃病乎何难。

真气二字,指真阴真阳也。法宜大辛大甘以扶阳,如仲景之附子甘草汤、甘草干姜汤,皆可服也。

[2]死原作"免",据文义改。夜梦遗精,有服桂枝龙牡汤而愈者否?

盖从本化者为湿邪,泄泻居多。缺者,阳退,为阴,主消。

学者肌要先明理法,然后临证审察的确,或回阳,或清热,或急下,方有胆量把握。近来市习,一见耳肿,不问虚实,不辩外内,即以人参败毒散,加大力、连翘、银花、蒲公英,外敷三黄散,与蓝靛脚之类。

其人多闭目妄言,四肢无力,倦卧畏寒,身重汗出,即有欲饮冷水一二口者,其人无神,定当以回阳为准,切不可以为饮冷,而即以凉药投之,则害人多矣。吐本从阳,泻本从阴,一时吐泻并作,中宫失运,此三证也。

Leave a Reply