Vol535嫩模乔漫妮mina私房床上半脱内衣露傲人豪乳极致诱惑写真57P乔漫妮画语界

Vol535嫩模乔漫妮mina私房床上半脱内衣露傲人豪乳极致诱惑写真57P乔漫妮画语界

小儿头痛之证不一,有在表在里之分,在表者,外感风寒也,法宜疏散之,在里者,内热熏蒸也,法宜清解之,苟能调治得宜,则头痛自除矣。 拈时蘸香油炭火上烧红,于疮头近下斜入,向软处烙之。

 弱者随用中剂,行后以四君子汤补之。 一、便毒痰核,多加魏香散;如脓疮,再加铜青。

加味保元食热虚,参耆甘草补厥脾,栀芩麦冬清心热,查麴陈麦消滞宜。血属阴,诸经赖以养育,痘疮资以成功,一为毒火熏灼,则血随火动,迫而妄行,上则为衄血,下则为便血,痘色紫滞,燥热口渴而衄者,此毒火刑金也,犀角地黄汤主之,靥后余毒乘脾而衄者,此脾虚不能统血归经也,人参白术散主之,若毒火炽甚,流注大肠,大便下血,加味四物汤主之,设痘色灰白陷下而便血者,此脾气虚弱不能摄血,宜归脾汤主之,至若大吐血溺血,及七窍出血,变在反掌,不必服药。

倦怠多因气虚弱,或缘滞热困儿脾,虚而无热补中治,食滞伤脾保元医。【方歌】凉膈清脾生地黄,连翘栀子薄荆防,石膏芩芍兼甘草,【方歌】眼丹眼胞上下生,红热肿痛软偏风,焮热紫硬偏于热,【注】此证由脾胃湿热,受风而成,红肿疼痛。

每净油一斤,入黄丹七两,煎成膏,入黄蜡五钱化匀;再加血竭五钱、儿茶三钱、乳香三钱、没药三钱、〔火段〕牡蛎五钱、五灵脂五钱,上五味研极细末,入膏内成膏,出火摊【方歌】亚圣膏治破烂疮,杨梅结毒贴之良,象驴鸡鳌蛇蝉蜕,血甲槐榆艾柳桑,丹蜡麻油匀化后,竭茶乳没蛎灵襄。片时火尽宜再换,每用三四枝方灵,每日须烘二三次,肿溃腐脱新肉生。

【方歌】吕祖一枝梅验病,定人生死印堂中,红斑肿起斯为吉,无肿无红命必终。泻之一证,多因脾被湿浸,土不胜水而成,更有飧泻水泻之证,致疾之因不同,而调治之法亦异,医者详细辨之,或分消或温补,因证施治,庶不误矣。

Leave a Reply