No3908模特艾静香大理旅拍私房古韵旗袍配黑丝吊袜半撩秀翘臀诱惑写真61P艾静香秀人网

No3908模特艾静香大理旅拍私房古韵旗袍配黑丝吊袜半撩秀翘臀诱惑写真61P艾静香秀人网

脉浮者,病在表,可发汗,麻黄汤。虽有表症,仲景意不在表,为有诸中而形诸外也。

勿治之,是禁其勿得利小便,非待其自愈之谓也。 若误下之,利不止,用四逆汤。

此因误下热入,太阳寒水之邪,亦随热而内陷于胸胁间。然服桂枝后大汗,仍可用之更汗,非若麻黄之不可复用也。

今谈仲景方者,皆曰桂枝汤治中风,不治伤寒,麻黄汤治伤寒,不治中风。 学人将何赖焉?

更实更虚,所以休作有时。故提纲主腹满时痛而吐利,皆是里虚不固,湿胜外溢之症也。

小柴胡为半表设,而其症皆属于里,盖表症既去其半,则病机偏于向里矣。未及论症,便言不可更行桂枝汤。

Leave a Reply